untitled-2

De opleidingen voor de beroepspraktijk zijn verdeeld in een theoretisch- en een praktisch deel. De verzorging van het theoretisch deel valt geheel onder de verantwoording van het Regionaal OpleidingsCentrum (ROC). Het praktisch deel wordt verzorgd door het (leer)bedrijf waar de deelnemer werkzaam is. De werkgever is verantwoordelijk voor het verzorgen van een volledige praktijkopleiding en rapporteert hierover aan het ROC waar de deelnemer de theorieopleiding volgt.

VOC verzorgt in drie opleidingscentra en het Mondriaan College in Den Haag aanvullende praktijkopleidingen (APO). In overleg met het leerbedrijf wordt bepaald hoe de aanvullende praktijkopleiding wordt uitgevoerd. 
VOC kan nagenoeg volledig de praktijkopleiding (niveau 1, 2 of 3) overnemen of alleen specifieke onderdelen die in het leerbedrijf niet kunnen of worden uitgevoerd. Het aantal benodigde praktijkdagen voor een leerling nodig kan worden vastgesteld aan de hand van het opleidingsplan van de leerling.

Voor meer informatie over APO, lees de folder.

Inschrijven voor APO kan hier of neem contact op met uw opleidingsadviseur.

Aanmelden

Datum en locatie:
*
Bedrijfsnaam:
*
Vestigingsplaats:
*
E-mailadres:
*
Naam deelnemer:
*
Collega mee?:

Velden met een * zijn verplicht.