untitled-2

Per 1 januari 2014 houdt de huidige Wet Vermindering Afdrachten – onderwijs op te bestaan. Daarvoor in de plaats komt de Subsidieregeling Praktijkleren.

WVA wordt Subsidieregeling Praktijkleren

WVA staat voor Wet Vermindering Afdrachten. Deze fiscale regeling maakt het inzetten van een leerling-werknemer in de Beroepsbegeleidende Leerweg (BBL) extra aantrekkelijk door middel van een vermindering van de loonheffing. Tot 31 december 2013 profiteert u nog van dit WVA-voordeel door een verlaagd uurtarief voor BBL-leerlingen.

Vanaf 1 januari 2014 geldt de Subsidieregeling Praktijkleren (SPL). De belangrijkste kenmerken van deze nieuwe regeling zijn:

  • Deze subsidie moet jaarlijks voor 15 september 17.00 uur worden aangevraagd voor afgelopen schooljaar bij het Agentschap NL.
  • De hoogte van de subsidie is afhankelijk van het aantal subsidieaanvragen en bedraagt maximaal 2.700 euro. Het maximale bedrag voor de WVA was ook 2.700 euro.
  • De subsidie wordt in de maand december na de aanvraag uitgekeerd.
  • De subsidie geldt alleen voor diplomagerichte BBL-opleidingen (geen deelcertificaten).

Bewijslast

Als leerbedrijf moet u over de onderstaande administratie beschikken:

  • De erkenning als leerbedrijf. VOC erkent leerbedrijven voor BBL-opleidingen in de Carrosseriebranche
  • Een getekende beroepspraktijkvormingsovereenkomst (BPVO). Deze ontvangt u bij de start van een BBL-leerling van het ROC.
  • Een aanwezigheidsregistratie.
  • Een begeleidingsadministratie waaruit de begeleiding in de praktijk blijkt. De BPV-map of het werkboek dat u als leerbedrijf (of praktijkopleider)van de praktijkbegeleider van het ROC ontvangt, volstaat doorgaans. Het wordt extra belangrijk deze administratie vanaf januari 2014 in orde te hebben.
  • Een administratie waaruit de voortgang en resultaten van de praktijkbegeleiding blijkt. Dit kan doorgaans ook in een BPV-map of werkboek worden vastgelegd.

Meer informatie volgt

Betreffende de praktische uitwerking van de nieuwe subsidieregeling is in december meer bekend, uiteraard zullen wij u hierover dan nader informeren. In maart 2014 worden er door agentschap NL informatiebijeenkomsten georganiseerd in het land waarin de aanvraagprocedure wordt behandeld en ook vragen kunnen worden beantwoord. Deze data worden medio januari bekendgemaakt.

Het besluit is in de Staatscourant van 5 november jl. gepubliceerd.

Voor de meest actuele informatie en de exacte invulling van de administratieve voorwaarden kunt u het beste kijken op de site van de belastingdienst. of op /www.agentschapnl.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-praktijkleren

Aanmelden

Datum en locatie:
*
Bedrijfsnaam:
*
Vestigingsplaats:
*
E-mailadres:
*
Naam deelnemer:
*
Collega mee?:

Velden met een * zijn verplicht.